Referens Städbolagett.se

På mindre än ett år gick städbolagett.se från 7 till över 100 sökord på topp 10 i googles index. Under samma tid ökade antalet besökare på hemsidan med över 400 procent och mängden förfrågningar fördubblades.

Resultatet beror på hårt och systematiskt arbete med sökmotoroptimering och annonsering via sociala medier.

På Rocket Digital arbetar vi med ambitionen att alla våra kunder ska bli marknadsledande på Google inom sin nisch. Vi har höga krav på oss själva när vi börjar arbeta med en ny kund. I det här fallet lyckades vi överträffa både våra egna och kundens förväntningar

Sökord på topp 10

  • 2017
  • 2018

”Vi startade sent med SEO, men har med Rocket Digitals hjälp gjort stora framsteg på kort tid och antalet kundförfrågningar har ökat drastiskt sedan vi började jobba tillsammans”

– Magnus Elfstrand
VD Städbolagett.se


Detta har vi gjort

Sammanlagt avancerade städbolagett.se 5037 platser i Googles sökresultat, något vi tycker är enastående. Samtidigt är placeringar av sökord egentligen sekundärt. Det som verkligen betyder något är fyrdubblingen av antalet förfrågningar som i slutändan är nyckeln till ökad försäljning.

En förutsättning för att göra ett bra jobb med sökresultat på Google är att du förstår kundens verksamhet och deras bransch ordentligt, nästan som om du vore försäljningsansvarig. Nyckeln i första  skedet är att förstå hur företaget egentligen tjänar pengar och vilka delar av verksamheten som är centrala.

  • Utifrån analysen kunde vi identifiera ett antal söktermer som vi ville fokusera extra på, dels på grund av deras relevans för kunden men i vissa fall också för att vi såg stora möjligheter att med rimliga insatser komma riktigt högt i ranking. Eftersom städbranschen är en lokal verksamhet där kunderna finns nära fokuserade vi på lokal SEO, med söktermer knutna till områden, stadsdelar i Stockholm och med fokus på områden med många potentiella kunder.

  • I nästa steg var det dags att ta fram nytt text- och bildmaterial till hemsidan, för att matcha de söktermer vi valt ut.

  • Slutligen strukturerade vi text och bild och paketerade alltihop snyggt på en helt omdanad hemsida, som ersatte den gamla.

Annonsering på facebook

I arbetet med Städbolaget valde vi att komplettera sökmotoroptimering med Facebook-annonser, som ger mycket goda möjligheter att nå önskad målgrupp med riktade annonser.

Remarketing

För att ytterligare öka affärsmöjligheterna har vi också använt oss av remarketing-annonser som följer efter de som besökt städbolagetts hemsida. Detta har gett tydliga resultat i form av ökat antal återbesök.

Resultat

Att se resultatet av SEO-arbete kan ta tid. För Städbolagett såg vi tydliga resultat inom några veckor efter det att vi lanserat den nya hemsidan, vilket var ett kvitto på att vi valt rätt väg.

Det är också tydligt att vi valt en rimlig mix av olika marknadsaktiviteter när vi tagit in remarketing och annonsering på Facebook, för att driva ännu mer affärer, som komplement till arbetet med att organiskt nå toppositioner på Google.

Varför ska du jobba med oss?

Vänd dig till oss om du har intresse, resurser och behov av att verkligen synas på webben. Vi har hög kompetens och skräddarsyr en unik strategi och process utifrån era behov och förutsättningar att nå topplaceringar i sökresultaten.

Vi tackar inte ja till allt. Du som kund måste ha tillräckliga resurser för att vi ska kunna göra ett jobb i toppklass. För oss räknas bara toppresultat och bedömer vi att resurserna inte kommer räcka för att möta era ambitioner tackar vi hellre nej, än att göra någonting halvbra.

Vi ser det som att vi är ärliga både mot oss själva och er som kund. Att ta betalt för att lämna ett resultat som inte är på topp går inte i linje med våra ideal.