SEO Byrån

Riktad marknadsföring

Riktad marknadsföring innebär att skräddarsy och personalisera annonsering enligt en förutbestämd idé till den avsedda målgruppen. Med andra ord, istället för att skicka ut annonser till en otroligt stor publik, väljs en delmängd utifrån deras egenskaper, intressen och preferenser.

Givetvis har riktad marknadsföring många associerade fördelar. När allt kommer omkring, skickar du i princip annonser till personer som med stor sannolikhet är intresserade av dem. Vilket gör det svårare att misslyckas med marknadsföringen.

Dessutom visade sig beteendebaserade annonser vara de mest effektiva – deras klickfrekvens är typiskt sätt 5 gånger bättre än annonser som riktas brett.

Innan man börjar med riktade annonser bör man försöka skapa sig en idé och segmentera vilka typer av kunder man tror sig tilltala. Här följer några tips på en typisk segmentering. 

Innehållsförteckning

Demografisk segmentering

Är ett av de mest grundläggande och självklara sätten att segmentera stora mängder människor i grupper baserat på:

 • Ålder
 • Kön
 • Civilstånd
 • Förutspådd inkomstnivå

Även om demografisk segmentering är  grundläggande har den många fördelar. Det finns till exempel vissa hobbyer eller aktiviteter som statistiskt föredras av specifika ålders- eller könsgrupper. 

Dessutom reagerar människor i olika åldersgrupper olika på innehåll. Ett bra exempel är tonen på din webbplats. Om din avsedda målgrupp är 18-25 år bör ditt innehåll och dina marknadsföringsmetoder att vara helt annorlunda än om din avsedda målgrupp är 35-45 år.

Geografisk segmentering

Geografisk segmentering är som namnet lyder praxisen att dela upp publiken efter platsbaserad data. Sådan segmentering är extremt viktig om ditt företag skickar eller levererar fysiska produkter. Vanligtvis behöver du data som:

 • Land
 • Stad
 • Region (stat)
 • Riktnummer
 • Postnummer

Med geosegmentering kommer du att kunna inrikta dig på kunder med viss lokal reklam eller med platsbaserade rabatter (t.ex. gratis frakt).

Social & kulturell segmentering

En av de mer avancerade typerna av segmentering är att titta på socioekonomiska faktorer och korrelerade kulturella preferenser. Men för att korrekt tillämpa psykografisk segmentering krävs mycket data. Vanligtvis kommer dessa segment att inkludera:

 • Social klass (Övre/mellan/lägre)
 • Värderingar
 • Tro
 • Intressen

Den här datan är typiskt sätt svår att definiera på förhand, men över tid brukar mönster uppstå där dina typ-kunder har samma preferenser. 

Riktad e-postmarknadsföring

När det kommer till marknadsföring på nätet är e-postmeddelanden ofta en underskattad metod. Faktum är att de flesta företagen överser e-mail som kanal för riktad reklam. 

Liksom alla andra metoder för riktad marknadsföring börjar kampanjer med segmentering av e-postlistor. Du kan inte skicka mycket riktade meddelanden om publiken inte är separerad enligt vissa kriterier. 

Om du driver en e-handelsbutik kanske vissa av dina kunder föredrar en viss typ, färg eller storlek på produkten. Att samla in data om alla dessa preferenser gör att du kan bygga mycket riktade budskap för varje segment, vilket naturligtvis kommer att resultera i fler köpare. 

Riktad SMS-marknadsföring

Riktad SMS-marknadsföring skiljer sig egentligen inte från alla andra strategier. Att rikta in sig på användare med SMS-marknadsföring fungerar fantastiskt i många branscher, speciellt B2C. 

Enda nackdelen kontra de andra kanalerna för direktreklam som nämns i det här inlägget är att det är svårt, för att inte säga omöjligt att spåra mottagarnas beteende. 

Att locka kunder med små erbjudanden eller rabatter kan vara en framgångsrik strategi. 

Riktad marknadsföring på Facebook och Instagram

Facebook tillhandahåller som gör det enklare för att rikta dina annonser. De typer av data som erbjuds är:

 • Kön
 • Intressen
 • Relationsstatus
 • Yrke, samt jobbtitelinriktning
 • Utbildningsstatus
 • Ålder
 • Språk
 • Plats, inklusive om någon bor i ett område eller bara är på besök

Facebook annonsplatform är integrerad med Instagram, vilket ger en möjlighet att rikta in sig på samma användare över flera plattformar. Vad gäller sociala medier är Facebook generellt sätt bäst i de flesta segmenten för riktad reklam. 

LinkedIn och riktad annonsering

LinkedIn ger ungefär samma möjligheter som Facebook och Instagram. De har dock en helt annan publik. Faktum är att samma annonser som fungerar på Facebook och Instagram förmodligen inte kommer att fungera lika bra på LinkedIn.

LinkedIn används i högre grad proffesionellt varpå tonen är något annorlunda. På grund av plattformens affärsrelaterade karaktär passar Linkedin B2B-företag något bättre. 

Riktad innehållsmarknadsföring

Riktad innehållsmarknadsföring kan bedrivas passivt och aktivt. Passiv innehållsmarknadsföring görs av många företag som har en blogg. Innehåll på plats kretsar kring intressen, kunskap och utmaningar hos deras potentiella köpare. 

Aktiv marknadsföring fungerar genom att skapa mycket specifika delar av innehåll som sedan kan distribueras genom olika kanaler. 

Det bör dock noteras att målet med innehållet är att få in folk i försäljningstratten. Därför bör den inte bara rikta sig till specifika köparpersonligheter, utan också avslöja någon form av nytta som kan erhållas genom att använda dina produkter eller tjänster.

Google Ads riktad marknadsföring

I Pay-per-Click-annonser (PPC) är segmentering och inriktning viktigaste. 

Google Ads har länge varit den primära kanalen för PPC-inriktad marknadsföring. Eftersom man når den bredaste publiken. 

Tablå TV

Tablå TV, radio och traditionella tidningar är exempel på kanaler som är relativt dåliga om man vill inrikta annonser till en specifik grupp. Över tid har dock dessa medier utvecklats ifrån att tilltala alla ålderskategorier till att nästan bara attrahera människor som är 60+. Det vill säga, är man intresserad av pensionärer exklusivt är de här sannolikt rimliga kanaler. 

Behöver ni hjälp med riktad annonsering

Vi jobbar uteslutande nästan bara med riktad marknadsföring där fokus är på return on investment per investerad krona. Behöver ni hjälp eller är nyfikna på hur vi kan hjälpa er? Slå en signal eller maila oss!

Dela

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *