SEO Byrån

Vad är Content Marknadsföring

Niklas Zintio

Niklas Zintio

Ägare Rocket Digital och verksam inom SEO i över tio år.

Content marknadsföring

Allt större konkurrens kräver högre krav på kommunikationen. Marknadsföring handlar inte bara längre om att annonsera för att bygga ett starkt varumärke utan man måste även bygga långsiktiga relationer, skapa personlighet och en genuinitet för att nå ut i bruset.

Du levererar inte bara en produkt eller tjänst utan du ska även inspirera kunden att nå ett gemensamt mål eller skapa ett gemensamt värde. Allt detta sammantaget handlar content marknadsföring om.

(*Den här artikeln syftar till att förklara innehållmarknadsföring i kontext av onlinemarknadsföring)

Content marknadsföring definierat

Hur definierar man och vad innebär content marknadsföring? Skalar man bort ordet marknadsföring och koncentrerar sig på ordet content, det vill säga innehållet, så ska vi försöka bena ut vad detta är.

Innehåll kan vara allt från text, bild, film, annonser eller likande men det som är viktigt är förstås att det är rätt sorts innehåll för att attrahera rätt sorts mottagare. Begreppet i sig självt är myntat av Joe Pulizzi och definieras så här av honom:

“Content marketing is the marketing and business process for creating and distributing content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target audience—with the objective of driving profitable customer action.”

Innehållet ska presenterats på så sätt att det är användarvänligt och lättillgängligt. Mottagarna är högst individuella och tar till sig digital information som text och bild på helt olika sätt.

Innehåll kan vara komplext och en kugge i ett större sammanhang. Lägg därtill att det kontinuerligt måste skapas, publiceras och spridas till den specifika målgrupp man har.

Det måste vara ett kvalitativt innehåll som tillfredsställer det kunden efterfrågar och det företaget vill förmedla för att kunna göra nytta och inspirera nya och gamla kunder. Det är ett långsiktigt arbete där man ska bygga upp ett förtroende för att skapa lojala kunder.

Digital contentmarknadsföring

Digital marknadsföring omfattar i egentlig mening all marknadsföring av produkter och tjänster som sker via digitala kanaler och plattformar. 

Sökmotorsoptimering, är kortfattat en teknik som syftar till få fler besökare på sin hemsida igenom att ranka sökord högt i Googles index.

Dessa ord och fraser som används vid sökningar vävs ultimat in i din egen kommunikation. Målet är att hitta sökord som har en jämvikt mellan relevans och sökvolym. Därför behöver man först ta fram en sökordsanalys och denna analys ligger sedan till grund för kommande content marknadsföring.

Sökordsanalysen är inte bara en teknik utan även en marknadsundersökning. Om 10, 100 eller 1000 personer använder ett sökord på Google varje månad kan vi förstå de kommersiella grunderna till varför vi bör skapa content kring ett ämne. 

Google-Ads eller PPC är en marknadsföringsform där man betalar per klick (Pay-Per-Click) och är en annonseringsmodell där man betalar en summa varje gång någon klickar på en annons på exempelvis Google.

Kostnaden emellan en stringent strategi där man genuint anpassar kommunikationen gentemot den tilltänkta kunden, dess önskemål och drömmar är gigantisk. 

Google för det första ta ut en högre annonskostnad för att visa dina annonser och kvalitén på de som klickar kommer vara sämre. 

Social media marknadsföring som exempelvis Facebook, Instagram och Linkedin har blivit självklara digitala samlingsplatser för både företag och människor.

Det är därför fullt naturligt att man jobbar med content marknadsföring för att få maximal spridning på sina kampanjer. En stor fördel med marknadsföring via sociala medier är att man oftast får ett lågt pris per visning och klick. Beroende på vilken målgrupp man ska nå avgör vilken eller vilka plattformar man skall använda och på vilket sätt marknadsföringen ska ske.

Exempel på contentmarknadsföring och SEO

Netmore M2M är ett företag som säljer komplexa tjänster på en nivå som de flesta har svårt att ta till sig utan förkunskaper. Det är inte ett problem eftersom vi kan kommunicera med både hög och låginformationsköpare igenom medveten contentmarknadsföring.

Du har antagligen kommit i kontakt med dras teknik i din vardag utan att tänka särskilt mycket på hur det fungerar. De säljer näten och tekniken som möjliggör kommunikation emellan maskiner. Såkallad IOT och Machine to Machine teknologi. 

När Netmore skickar pressmeddelande fokuserar man på till kundnyttan och effekterna med deras lösningar. En VD eller beslutsfattare vill sällan veta alla komplexa detaljer utan är ofta mer intresserad av hur något kan påverka den sista raden.

På hemsidan fokuserar vi delvis på de som redan förstår deras tjänster eftersom det är de-facto de som kommer Googla efter dem. En inköpare vet vad deras produkter kallas även om det är obskyra och interna ord.

Vi har byggt en egen wikipedia åt kunden som både tilltalar hög och långinformationsköpare igenom att detaljerat förklara de komplexa språk och den teknik som bolaget använder i sin vardag. 

 • Google älskar sådana här sidor
 • Bolagets personal använder den själva
 • Vi bygger förtroende hos köpare

Istället för att jobba med hur, var och vilket sätt på produktsidorna har vi en dedikerad del av hemsidan som inte stör några andra processer. 

Enkel contentmarknadsföring med SEO

ABC-Rör är ett lokalt VVS företag med en geografisk inriktning på Stockholm med omnejd. 

Det skrivs 1000-tals frågor dagligen bara på Google i Sverige om allting ifrån komplexa gas-installationer till hur man rensar sin vask. Vi har förstås liten nytta av människor som själva vill göra jobbet. Men hur vet vi vilka som söker efter att köpa tjänsten, respektive de som vill veta hur man gör jobbet själva? 

Svaret på den frågan är att vi inte vet.

Och därför måste vi skriva texter som passar båda behoven. Därtill är ofta allting relaterat till VVS en försäkringsfråga och kräver en certifierad installatör vilket vi upplyser de som läser våra texter om.

Att lyckas med det här har varit väldigt enkelt. Vi skriver ett blogginlägg i månaden som avhandlar en fråga som vi vet människor söker efter på Google relaterat till deras verksamhet. 

När vi började hade sidan drygt 200 besökare i månaden. Det har man emellanåt om dagen nu…. 

Evegreen strategin och content

Evergreen-innehåll är sökoptimerat innehåll som kontinuerligt är relevant och förblir relevant för läsare under en lång tidsperiod, kanske för alltid – som namnet antyder.

Du kanske tror att allt innehåll online alltid är hållbart? Trots allt försvinner ett blogginlägg inte bara efter att du publicerat det. Evergreen innehåll är annorlunda. Det fortsätter att vara relevant långt efter publikationen. 

Exempel på innehåll:

 • Listor
 • Tips
 • Hur man gör x?
 • Vad är x?
 • Hur funkar x?
 • Historiska fakta

Vill du veta vad som passa för den här typen av artiklar sök på era sökord och varje gång det ploppar upp en länk i topp 10 ifrån Wikipedia så vet du. 

En fördel med evergreen innehållsmarknadsföring är att det består över tid. Att bygga sådant här content är de-facto en långsiktig investering i ert företags närvaro online. Om du läser det här inlägget så förstår du säkert min poäng. 

Fler områden för content marknadsföring

Man kan använda content marknadsföring för att bygga ett starkt varumärke med hjälp av trovärdigt innehåll som engagerar den specifika målgrupp som man vänder sig till. Men också driva försäljning. 

För detta krävs förarbete som research och kartläggningar över den målgrupp man ska attrahera, förstå dess behov och den kontext de befinner sig i och sedan utarbeta ett syfte, mål och en strategisk plan. 

Ett enkelt sätt att hitta att tillfredsställa sökbehov är att skapa en blogg där man bjuder på värdefull eller inspirerande information. Fördelen med att kombinera SEO med innehåll är att man skriver innehåll som människor söker efter varpå vi vet det är viktigt. 

Bloggen kan därefter enkelt distribueras på exempelvis:

 • Linked-in
 • Facebook
 • Skickas ut i nyhetsbrev
 • Skickas via pr tjänster
 • Quroa m.m
Har du gjort ett SEO förarbete kommer så småningom sidorna hittas av potentiella kunder via Google som letar efter experter inom just ert område. 

Funkar content marknadsföring både med b2b och b2c?

Content marknadsföring funkar lika bra oaktat om man är inriktad på B2B eller direkt till konsument B2C. Det enda man behöver ta reda på är vilken information ens tilltänkta kundgrupp är intresserade av.

Har dina kunder frågor om era tjänster eller produkter? Letar de efter lösningar på problem som är okända för dem? Om svaret på de retoriska frågorna är ja, har du en bra grund att börja ifrån.

Alla, oaktat position och hur komplext ett ämne må vara kommer Googla efter mer information kring det. Det vanligaste felet jag upplever att företag gör att marknadsavdelningen antingen själva förstår vad det är man säljer eller så förstår de verksamheten för och glömmer bort att inte alla kunder är experter.  

SEO och content marketing

Content marketing är alltså en strategi för marknadsföring som skapar engagemang och nytta med målet att slutligen konvertera potentiella kunder och få dem att stanna kvar. 

Riktig bra content marketing bygger ett varumärke och relationer långsiktigt i sig självt, men content marketing kombinerat med bra SEO är oslagbart i termer av return of investment. 

En vass innehållsstrategi kombinerat med t.ex. HubSpot, Leadfeeder eller Active CampaignTracker och liknande verktyg för inbound marknadsföring skapar över tid en väldigt låg kostnad per lead. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs mer

Vilken temperatur har din trafik?

Jag gillar inte att strosa runt på köpcenter.  Mitt motto är köpa så snabbt som möjligt, och lämna direkt. Min fru däremot är

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *