SEO Byrån

Vad är en alt text?

Alt-text även känt som alt-attribut och alt-beskrivning används i en HTML-kod för att beskriva utseendet eller funktionen för en bild på en hemsida.

Alt texter:

  1. Ökar webbtillgängligheten för synskadade som använder skärmläsare vilka kommer att läsa alt-attribut för att bättre förstå bilder på sidan.
  2. Alt texter kommer att visas i stället för en bild om en bildfil inte kan laddas.
  3. Alt-texter ger bättre bildkontext/beskrivningar för sökmotorernas sökrobotar, vilket hjälper dem att indexera en bilden korrekt.

Som sådant tjänar de till att informera sökmotorerena om vad innehållet i en bild är, och om man använder dem på rätt sätt har de därför en positiv faktor för sökoptimeringen av er webbplats.

Hur skriver man en alt-text?

  • Beskriv bilden så specifikt som möjligt. Alt texert är först och främst utformad för att ge textförklaringar av bilder för användare som inte kan se dem. 
  • Håll det (relativt) kort. De mest populära skärmläsarna skär av alt-texter vid cirka 125 tecken.
  • Använd dina sökord: Alt text ger dig ytterligare en möjlighet att inkludera ditt målsökord på en sida, och därmed ytterligare en möjlighet att signalera för sökmotorer att din sida är mycket relevant för en viss sökfråga. Medan din första prioritet bör vara att beskriva och ge sammanhang till bilden, om det är vettigt att göra det, inkludera ditt sökord i alt-texten på minst en bild på sidan.
Tips, du behöver inte inkludera inte ”bild av” i din alt-text. Sökmotorerna antar att din alt-text hänvisar till en bild, så det finns ingen anledning att ange det är just en bild.