SEO Byrån

Vad är en JPG fil

En JPG-fil är en rasterbild som sparats i JPEG-format som vanligtvis används för att lagra digitala fotografier och grafik skapad av bildredigeringsprogram.

JPEG har förlustkomprimering som avsevärt kan minska storleken på en bild utan försämring och stöder upp till 16 777 216 färger.

JPG historia

1992 släppte Joint Photographic Experts Group (JPEG) JPEG-filformatet för att göra det möjligt för användare att komprimera och dela digitala bilder mer effektivt. Formatets komprimeringsalgoritm tar bort en del data i originalbilden för att minska den totala filstorleken och gör det lättare att överföra bilderna vilket har blivit särskilt viktigt på webben.

JPEG eller JPG?

JPEG och JPG är samma sak. Den enda skillnaden mellan dem är att JPEG har en extra bokstav. Så varför är det sådan förvirring när man pratar om samma sak? JPEG-filformatet designades under en tid då filtyper bara kunde ha tre bokstäver.